Program pro firmy

Nejnovější služba, kterou jsem zavedla v roce 2014, je komplexní výživové poradenství pro firmy.  Program zdravé výživy pro firmy spočívá v provedení analýzy těla pracovníků pomocí speciálních přístrojů, po čemž následuje seznámení se získanými výsledky a přednáška na téma správné životosprávy a vlivu na dobré zdraví.
 
Je jasné, že zdravý pracovník je i výkonný pracovník.  Proto Vám nabízím využití této služby.  Přihlášky je možno poslat elektronicky vyplněním formuláře na stránce Kontakt, případně se objednat telefonicky na čísle: 603 281 812.
 

Cena programu pro firmy závisí na počtu pracovníků a také na cestovních nákladech.