Program pro sportovce

Individuální výživové plány pro sportovce sestavuji po důkladné analýze provedené během konzultace s klientem nebo pomocí elektronického formuláře.
Program přizpůsobím k výživovým zvyklostem sportovce a samozřejmě druhu sportu, který provozuje.

Je zřejmé, že při provozování sportu je nezbytná správná suplementace. Přizpůsobuji ji tréninkové zátěži a vykonávané fyzické námaze. Doporučené doplňky jsou postaveny na nejnovějších vědeckých objevech a prošly testy na přítomnost zakázaných látek, tedy jsou bezpečné.
 

Cena programu se odvíjí od množství výživových doplňků.